NACRT REGULATIVE EU O NAVOĐENJU ZEMLJE PORJEKLA PREHRAMBENOG PROIZVODA NA ETIKETI

Evropska Komisija

Više pročitajte na „spos.info“

LINK

Povećanje budžeta za sektor pčelarstva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović,
ministar Stevo Mirjanić i direktor Agencije za agrarna plaćanja Savo Minić razgovarali sa
predstavnicima poljoprivrednih udruženja Republike Srpske
Više pročitajte na „Agroportal“

Osnovano Pčelarsko udruženje „Bijeljina“

Radi unapređenja pčelarstva kao profesionalne djelatnosti i promocije pčelarskih proizvoda sa područja Semberije, u Bijeljini je osnovano novo Pčelarsko udruženje „Bijeljina“.

Pročitajte više i na portalu „Info Bijeljina“

LINK

 

Konsultacije Vlade RS sa predstavnicima pčelara

Ministarstvo poljoprivrede je održalo radni sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja pčelara RS, na kojem se razgovaralo oko izrade Pravilnika o podsticaijma za razvoj poljoprivere i sela za 2018. godinu.

Dogovoreno je povećanje budžeta sa sektor pčelarstva i nastavak konsultacija do konačnog dogovora i usvajanja Pravilnika.

Ispred Saveza udruženja pčelara RS na sastanku su prisustvovali: predsjednik saveza Radivoje Maksimović i sekretar saveza Damir Barašin.

Pročitajte izvještaj sa kongresa 45. Apimondije

 

 

Dr Sc. Violeta Santrač D.V.M.

06.10.2017.

SAVEZU UDRUŽENJA PČELARA REPUBLIKE SRPSKE
IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU NA 45. APIMONDIJI ODRŽANOJ U ISTAMBULU 2017 GODINE,

Poštovani,

ovim putem Vas informišem da sam uspješno završila učešće u radu Apimondije 2017. U izuzetno dobro organizovanom programu sa velikim brojem učesnika (preko 30 000 registrovanih posjetilaca), trudila sam se da iskoristim mogućnosti u edukaciji kako sa stručno tehničkog tako i iz naučnog dijela programa Apimondije. (sve opširnije o programu nalazi se na http://apimondia2017.org/default.asp).
1. Iz naučnog dijela posjećivala sam prezentacije iz oblasti biologije, zdravlja pčela, tehnologije i apiterapije koliko je to programom i vremenom bilo omogućeno. Veliki broj prezentacija, istovremeno u pet sala bio je veliki izazov za izbor najaktuelnijih tema. Iz svega se posebno izdvaja Simpozijum OIE, Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja u kojem je u cijelodnevnom programu obrađeno mnogo tema iz oblasti bolesti i nametnika pčelinje zajednice sa najreferentnijim ekspertima, predavačima, za svaku od oblasti.
2. Učestvovala sam i u radu dva okrugla stola, interaktivne radionice sa temama o potrebama kontrole pesticida i antibiotika i njihovom uticaju na bavljenje pčelarstvom, i takođe o potrebi konzervacije i selekcije u pčelarstvu.
3. Interesantno je bilo i predstavljanje i prikaz novog filma američkih autora sa naslovom “Vanishing bees” http://www.vanishingbees.com/synopsis/” u kojem se govorilo traganju američkih pčelara za rješenjem problema sa kojim su se susretali 2006 godine i kasnije, nakon pojave CCD sindroma. U devedeset minutnom filmskom prikazu sagledani su mnogi aspekti CCD sindroma kao i odnos javnosti, medija i naučnih institucija u SAD i Evropi o do tada najvećem gubitku pčela u SAD.
4. Izložbeni dio APIEKSPO kao i takmičarski izložbeni dio u raznim kategorijama, bili su izuzetni i trebalo je mnogo vremena da se obiđu svi štandovi kao i da se u razgovoru sa izlagačima sazna i poneki detalj više. Upečatljivo je bilo prisustvo predstavnika farmaceutskih kuća sa novim preparatima za kontrolu varoe, registrovanim, kao i prisustvo velikih kompanija za kontrolu kvaliteta proizvoda kao što su RANDOX i Bruker.
5. U dva navrata, kako je programom i planirano, učestvovala sam u radu Generalne Skupštine Apimondije kao zvaničan predstavnik SUPRS sa pravom jednog glasa. SUPRS ću dostaviti kompletan marerijal koji je Apimondija stavila u rad kako bi se pobliže upoznali sa ostvarenjima ali i planovima Apimondije za naredni dvogodišnji ciklus. U izbornom dijelu glasanja za novog organizatora Apimondije 2021 godine, glasala sam po uputama SUPRS.
6. Tehnička tura, kao dodata vrijednost programu Kongresa, dobro osmišljena i vođena, imala je za cilj da se učesnici Apimondije, upoznaju sa načinom pčelarenja u pčelarskom selu Sila. Posebno je kvalitetna posjeta bila pogonu Balparmak kompanije