Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Prvi poziv za projekte“ koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program za 2014, 2015. i 2016. godinu.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome ihttp://europa.ba/?page_id=1084.

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en, dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na sljedećoj web adresi : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect, koristeći instrukcije date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 02/12/2016 u 16:00 (Briselsko vrijeme, što odgovara našoj vremenskoj zoni).

Izvor: http://www.mreza-mira.net/

Prezentovana „Farma II“

U Trebinju je 20.10. prezentovan projekat razvoja tržišne poljoprivrede – „Farma II“.
Cilj projekta je da se povećaju prinosi, poveća zaposlenost i povećanje prodaje i izvoza. Odabrani sektori su: pčelarstvo, mljekarstvo, preradarstvo, ljekovito bilje, voće, povrće.

Predsjednik saveza Radivoje Maksimović je prisustvovao sastanku i bio panelista za sektor meda

Projekat implementira USAID. Ukupna vrijednost projekta je 16,3 miliona dolara. .

Više detalja o projektu pogledajte na sajtu: www.farmabih.ba

Počela isplata podsticaja

Isplata podsticaja za registrovane pčelare RS u iznosu od 4.5 KM je počela. Pčelari koji imaju otvorene račune u NLB i Novoj Banci su dobili podsticaj. Pčelari koji imaju otvorene račune na drugim bankama nisu dobili podsticaj jer Ministarstvo finansija nije doznačilo novac. Na osnovu telefonskog razgovora sa predstavnicima MPŠVRS podsticaj će biti isplaćen čim se novac obezbjedi.
Predsjednik Saveza
Radivoje Maksimović

HERBA STRIP = AMITRAZ + AKRINATRIN ???

Mađarski pčelarski savez objavio je na svom sajtu prije šest dana vijest o tome da su analizom utvrdili da NEREGISTROVANI lijek protiv varoe iz Srbije koji nosi ime HERBA STRIP, zapravo sadrži sintetske akaricide amitraz i akrinatrin kao aktivne materije…

Više informacija na http://spos.info/herba-strip-amitraz-akrinatrin/

Upit iz Ministarstva – da se jave pčelari koji nisu preuzeli rješenja

Ministarstvo poljoprivrede RS moli pčelare da preuzmu rješenja o upisu u registar pčelara.
Mole se predstavnici opštinskih udruženja pčelara da pomognu u distribuciji navedenih rješenja.
Spisak pčelara koji nisu preuzeli rješenja:
IME I PREZIME BROJ RJEŠENJA BROJ PLOČICE OPŠTINA UDRUŽENJE
ANĐELKO MAKSIĆ 12.03.2-330-5222/14 020322 BANJA LUKA BANJA LUKA
VINKO NIŠIĆ 12.03.2-330-5933/14 020306, 020307 BANJA LUKA BANJA LUKA
NEDELJKO BERENDIKA 12.03.2-330-5233/14 020311 BANJA LUKA BANJA LUKA
RADE DILJEVIĆ 12.03.2-330-5183/14 020330 BANJA LUKA BANJA LUKA
RAJKO MAJKIĆ 12.03.2-330-5231/14 020313 BANJA LUKA BANJA LUKA
MILIVOJ VUJINOVIĆ 12.03.2-330-5117/14 020358 BANJA LUKA KOLA BANJA LUKA
BRANKO JEFTOVIĆ 12.03.2-330-3586/14 080420 BILEĆA ROJ BILEĆA
GORAN MILOŠEVIĆ 12.03.2-330-3554/14 080432 BILEĆA ROJ BILEĆA
NEĐELJKO BOŠNJAK 12.03.2-330-3636/14 080397 BILEĆA ROJ BILEĆA
DRAGAN PAVLOVIĆ 12.03.2-330-4572/14 050193 BRATUNAC KESTEN BRATUNAC
RADOJE ŽIVKOVIĆ 12.03.2-330-4541/14 050164 BRATUNAC KESTEN BRATUNAC
ALIJA KREŠTALICA 12.03.2-330-3238/14 070083 VIŠEGRAD VIŠEGRAD
BORISLAV MARKOVIĆ 12.03.2-330-3230/14 070079 VIŠEGRAD VIŠEGRAD
VASILIJE LAKIĆ 12.03.2-330-3244/14 070136 VIŠEGRAD VIŠEGRAD
DUŠAN ČAKALJ 12.03.2-330-5457/14 010279 GRADIŠKA AMFORA
MILOVAN KRAGULJ 12.03.2-330-5655/14 010419 GRADIŠKA
LUKA LUKIĆ 12.03.2-330-4856/14 030293 D. ŽABAR DONJI ŽABAR
NIKOLA TODOROVIĆ 12.03.2-330-3953/14 030327 D. ŽABAR DONJI ŽABAR
BOŽO ČOKIĆ 12.03.2-330-4934/14 030099 DERVENTA ZLATNA PČELA
VID ĐUKIĆ 12.03.2-330-4981/14 030023 DERVENTA LIPA
VUJADIN PEĆIĆ 12.03.2-330-5563/14 030039, 030040 DERVENTA LIPA
PREDRAG TUPEŠA 12.03.2-330-4968/14 030019 DERVENTA LIPA
DRAGOLJUB GAVRIĆ 12.03.2-330-4952/14 030075 DERVENTA MEDOPROM
BOGDANA TRIVIĆ 12.03.2-330-4984/14 030054 DERVENTA
MATO MARIĆ 12.03.2-330-4972/14 030006 DERVENTA
DUŠKO BLAŽANOVIĆ 12.03.2-330-4386/14 050079 ZVORNIK BAGREM ZVORNIK
ZORAN VASILIĆ 12.03.2-330-4658/14 050284 ZVORNIK BAGREM ZVORNIK
MENSUR HALILOVIĆ 12.03.2-330-4383/14 050076 ZVORNIK BAGREM ZVORNIK
SRETEN PANTIĆ 12.03.2-330-4374/14 050037 ZVORNIK BAGREM ZVORNIK
STEVAN BUJIĆ 12.03.2-330-4487/14 050104 ZVORNIK BAGREM ZVORNIK
RADIVOJE RADIĆ 12.03.2-330-4349/14 050028 ZVORNIK SEMBERIJA
SLOBODAN ŠILJEGOVIĆ 12.03.2-330-4523/14 060021 I N SARAJEVO
SAŠA VUKOVIĆ 12.03.2-330-4477/14 060024 ILIDŽA
DEJAN DEVIĆ 12.03.2-330-6150/14 010223 K DUBICA KOZARSKA DUBICA
MILOJA MISIRAČA 12.03.2-330-6059/14 010139 K DUBICA KOZARSKA DUBICA
ROSA PRALICA 12.03.2-330-6032/14 010430 K DUBICA KOZARSKA DUBICA
MILE MARIN 12.03.2-330-6142/14 010164 K DUBICA
VLADO CEROVINA 12.03.2-330-3530/14 080275 KALINOVIK KALINOVAČKA PČELA
VLADIMIR GLAMOČIĆ 12.03.2-330-5166/14 020256 KNEŽEVO BANJA LUKA
RIJAD BIOGRADLIJA 12.03.2-330-5045/14 020435 KNEŽEVO KNEŽEVO
DRAGO MILJUŠ 12.03.2-330-5534/14 010414 KOSTAJNICA
ZDRAVKO PEZEROVIĆ 12.03.2-330-5856/14 020073, 020074 KOTOR VAROŠ
JOVO PROLE 12.03.2-330-5520/14 020122 LAKTAŠI PČELE BILJE GRADIŠKA
DOBROSLAV TRIŠIĆ 12.03.2-330-4076/14 040057 LOPARE AGROMAJEVICA
MILIVOJE SPASOJEVIĆ 12.03.2-330-4050/14 040053 LOPARE AGROMAJEVICA
MITAR MITROVIĆ 12.03.2-330-4073/14 040062 LOPARE AGROMAJEVICA
MILOVAN KUČINAR 12.03.2-330-3505/14 080281 LJUBINJE LJUBINJSKO UDRUŽENJE PČELARA
JOKA PROLE 12.03.2-330-5901/14 020023 MRKONJIĆ GRAD MATIČNJAK
RADE PALALIĆ 12.03.2-330-5889/14 020007 MRKONJIĆ GRAD MATIČNJAK
ZORAN GRAHOVAC 12.03.2-330-3205/14 080060 NEVESINJE NEVESINJE
RAŠID DROCE 12.03.2-330-3192/14 080041 NEVESINJE NEVESINJE
BOŠKO ŽUJIĆ 12.03.2-330-5758/14 010351 NOVI GRAD NOVI GRAD
MESUDA VELETANLIĆ 12.03.2-330-5732/14 NOVI GRAD NOVI GRAD
MILAN MILAŠIN 12.03.2-330-5747/14 010342 NOVI GRAD NOVI GRAD
MILAN OSTOJIĆ 12.03.2-330-5716/14 010316 NOVI GRAD NOVI GRAD
MILOJKA KOVAČEVIĆ 12.03.2-330-3071/14 060164 PALE PALE
NENAD SAVIĆ 12.03.2-330-3078/14 060177 PALE PALE
RISTIVOJE GLUHOVIĆ 12.03.2-330-3081/14 060168 PALE PALE
MILAN MITROVIĆ 12.03.2-330-3909/14 030452 PELAGIĆEVO MAJA
SINIŠA MRKONJIĆ 12.03.2-330-3918/14 030371 PELAGIĆEVO MAJA
VITOMIR MAMUZA 12.03.2-330-5873/14 010440 PRIJEDOR OMARSKA
GORAN ELENKOV 12.03.2-330-5970/14 010047 PRIJEDOR PRVA PČELA
DANILO PAVLOVIĆ 12.03.2-330-5928/14 010044 PRIJEDOR PRVA PČELA
EMIR SELIMOVIĆ 12.03.2-330-6112/14 010109, 010110 PRIJEDOR PRVA PČELA
ILIJA ROSIĆ 12.03.2-330-5971/14 010048 PRIJEDOR PRVA PČELA
SAVO IVKOVIĆ 12.03.2-330-5824/14 010424 PRIJEDOR PRVA PČELA
ČEDOMIR KNEŽEVIĆ 12.03.2-330-6193/14 010015 PRIJEDOR PRVA PČELA
BOŠKO ĐUKIĆ 12.03.2-330-5110/14 020446 RIBNIK RIBNIK
DRAGO TICA 12.03.2-330-5130/14 020456 RIBNIK RIBNIK
MARKO KEVAC 12.03.2-330-5127/14 020453 RIBNIK RIBNIK
ALEKSANDAR BJEKOVIĆ 12.03.2-330-3005/14 060067 SOKOLAC GLASINAC
DELIVOJE PODINIĆ 12.03.2-330-3042/14 060098 SOKOLAC GLASINAC
MILIKA CVIJETIĆ 12.03.2-330-2994/14 060106 SOKOLAC GLASINAC
SLOBODAN MILINKOVIĆ 12.03.2-330-3046/14 060094 SOKOLAC GLASINAC
NEDŽAD RAMIČIĆ 12.03.2-330-5177/14 020238 SRBAC KOŠNICA SRBAC
PREDRAG VULIN 12.03.2-330-5188/14 020230 SRBAC KOŠNICA SRBAC
MIRZET SMAILOVIĆ 12.03.2-330-4640/14 050247 SREBRENICA SKELANKA
STANIMIR JOVANOVIĆ 12.03.2-330-4653/14 050260 SREBRENICA SKELANKA
MALAGA NUMANOVIĆ 12.03.2-330-3882/14 030395 TESLIĆ POLJOTES
MOMIR ĐUKIĆ 12.03.2-330-3832/14 030426 TESLIĆ POLJOTES
MUSTAFA KOPIĆ 12.03.2-330-3896/14 030392 TESLIĆ POLJOTES
ANA BAŠIĆ 12.03.2-330-3402/14 080147 TREBINJE TREBINJE
GOJKO VLADUŠIĆ 12.03.2-330-3403/14 080213 TREBINJE TREBINJE
DRAGICA GALIĆ 12.03.2-330-3227/14 080068 TREBINJE TREBINJE
DUŠANKA MILADINOVIĆ 12.03.2-330-3328/14 080166 TREBINJE TREBINJE
ZORAN ANDRIĆ 12.03.2-330-3417/14 080223 TREBINJE TREBINJE
JOVO LUČIĆ 12.03.2-330-3202/14 080104 TREBINJE TREBINJE
MILENKO VUKOVIĆ 12.03.2-330-3291/14 080099 TREBINJE TREBINJE
MILORAD MIĆANOVIĆ 12.03.2-330-3531/14 080460 TREBINJE TREBINJE
MIRJANA LAKIĆ 12.03.2-330-5803/14 080476 TREBINJE TREBINJE
NOVICA POPOVAC 12.03.2-330-3295/14 080095 TREBINJE TREBINJE
SAŠA ŠEBEK 12.03.2-330-3319/14 080116 TREBINJE TREBINJE
EDIN VELKO 12.03.2-330-4482/14 060026 TRNOVO
ESAD KOLAR 12.03.2-330-4481/14 060025 TRNOVO
BOŽO GAVRIĆ 12.03.2-330-4033/14 040006 UGLJEVIK MAJEVIČKA KOŠNICA
ĐORĐE SIMIĆ 12.03.2-330-4019/14 040018 UGLJEVIK MAJEVIČKA KOŠNICA
SAVO ILIĆ 12.03.2-330-4136/14 040128 UGLJEVIK SEMBERIJA
RADIVOJE PAVLOVIĆ 12.03.2-330-3111/14 070022 FOČA POLEN FOČA
SVETOZAR KOSTOVIĆ 12.03.2-330-3113/14 070024 FOČA POLEN FOČA
VLADIMIR LAKOVIĆ 12.03.2-330-3104/14 070141 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
DRAGAN SAVIĆ 12.03.2-330-3102/14 070140 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
DRAGOMIR DANILOVIĆ 12.03.2-330-3152/14 070037 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
DUŠKO TANOVIĆ 12.03.2-330-3138/14 070047 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
MIŠO TANOVIĆ 12.03.2-330-3140/14 070046 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
NEVENKA TOŠIĆ 12.03.2-330-3135/14 070049 ČAJNIČE LIPA ČAJNIČE
Ministarstvu je potrebno dostaviti i povratnu informaciju zašto rješenje nije preuzeto. Kontakt osoba je Slavica Samardžić (Tel: 051 338 410, e-mail: s.samardzic@mps.vladars.net).

Predsjednik SUPRS