Nacrt Pravilnika o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji matica pčela

Nacrt pravilnika koji ovdje donosimo je urađen nakon višemjesečnih konsultacija Ministarstva poljoprivrede sa predstavnicima akademske zajednice, saveza pčelara i zaposlenih u Ministarstvu angažovanih na izradi istog, a sve uz uvažavanje postojećeg zakonskog okvira u Republici Srpskoj i aktuelne Evropske legislative koja uređuje ovu oblast. Rok za primjedbe je 5 dana (do 24. novembra), a primjedbe [...]

Organska proizvodnja u pčelarstvu

U Republici Srpskoj na snazi je Zakon o organskoj proizvodnji hrane. Njime je regulisana ova materija i u oblasti pčelarstva. Objavljujemo članove Zakona o organskoj proizvodnji hrane koji se odnose na pčelarstvo.

Za matice i košnice

Podsticaji za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj stupio je na snagu 8. marta ove godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br.  18/2012. U ovom dokumentu pčelarski sektor je našao svoje mjesto tako da će [...]

Obrazac za upis u evidenciju i godišnja prijava broja društava

Poštovani pčelari, na zahtjev našeg čitaoca Slobodana, pored Pravilnika o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj, dajemo vam i dodatne obrasce posvećene pčelarima koji su objavljeni na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Pravilnik o evidenciji pcelara(2)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u RS

* Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 116/11 od 23. novembra 2011. godine Na osnovu člana 21. stav 5. Zakona o pčelarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/10) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede [...]