Novi pravilnik za selekciju pčelinjih matica

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS je uradilo Pravilnik o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčelinjih matica. Pravilnik je objavljen u Službenom Glasniku RS broj 5/15. Predsjednik saveza Radivoje Maksimović

Ministarstvo donijelo rješenja za upis pčelara u evidenciju pčelara i pčelinjaka u RS

Poštovani, Obavještavamo vas da je Ministarstvo donijelo rješenja za upis pčelara u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj. Rješenja se sukcesivno dostavljaju područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Rješenja su dostavljena područnoj jedinici Trebinje, Sokolac, a od idućeg ponedjeljka rješenja ce biti dostavljena i područnoj jedinici Bijeljina. Molimo vas da u [...]

Nacrt Pravilnika o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji matica pčela

Nacrt pravilnika koji ovdje donosimo je urađen nakon višemjesečnih konsultacija Ministarstva poljoprivrede sa predstavnicima akademske zajednice, saveza pčelara i zaposlenih u Ministarstvu angažovanih na izradi istog, a sve uz uvažavanje postojećeg zakonskog okvira u Republici Srpskoj i aktuelne Evropske legislative koja uređuje ovu oblast. Rok za primjedbe je 5 dana (do 24. novembra), a primjedbe [...]

Organska proizvodnja u pčelarstvu

U Republici Srpskoj na snazi je Zakon o organskoj proizvodnji hrane. Njime je regulisana ova materija i u oblasti pčelarstva. Objavljujemo članove Zakona o organskoj proizvodnji hrane koji se odnose na pčelarstvo.

Za matice i košnice

Podsticaji za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj stupio je na snagu 8. marta ove godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br.  18/2012. U ovom dokumentu pčelarski sektor je našao svoje mjesto tako da će [...]