Tri datuma

Da se podsjetimo Savez udruženja pčelara Republike Srpske osnovan je prije dvije decenije, a sjedište mu je bilo u Bijeljini. Kada je riječ o osnivanju i početku rada značajem se izdvajaju tri datuma: 29. decembar 1992. godine – Toga dana održana je osnivačka skupština na kojoj je donijeta odluka o osnivanju, usvojen Statut, utvrđen spisak […]

Program rada Saveza udruženja pčelara RS za 2012. godinu

Program je usvojen na sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održanoj 10. marta 2012. godine u Petrovu Jačanje opštinskih udruženja pčelara – Savez će pružiti svu neophodnu podršku oko registracije novih udruženja. Udruženjima koja su u lošijoj materijalnoj situaciji finansirati stručna predavanja (obuku). Savez će izvršiti analizu stanja u svim pčelarskim udruženjima, kako bi […]

Pod lupom brojna aktuelna pitanja

Upravni odbor Saveza udruženja pčelara Republike Srpske zasjedaće u Mrkonjić Gradu U  ponedjeljak 27. decembra u restoranu  “Rojal” kod Mrkonjić Grada sa početkom u 12 sati održaće se redovna sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Dnevni red je poprilično dug i veoma interesantan. Među aktuelnim pitanjima koja će se razmatrati na ovoj sjednici, […]

Priručnik za dobru pčelarsku praksu

Jedna lijepa vijest iz Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Upravo je završeno štampanje i u najskorije vrijeme naći će se pred čitaocima – pčelarima  jedno veoma zanimljivo i korisno izdanje – „Priručnik za dobru pčelarsku praksu“. Autor je Gilles Ratja, aktuelni predsjednik Apimondije, a izdavači  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Savez udruženja […]

Poslovnik o radu skupštine Saveza udruženja pčelara RS

Na  osnovu  člana 32.  Statuta Saveza udruženja pčelara Republike Srpske,  Skupština Saveza  na sjednici održanoj  dana 15.11.2008. godine u Doboju, donijela je: P O S L O V N I K O  RADU  SKUPŠTINE  SAVEZA UDRUŽENJA PČELARA REPUBLIKE SRPSKE I- OPŠTE  ODREDBE Član  1. Savez udruženja pčelara Republike Srpske ( u daljem tekstu: Savez) je […]