Pčelarstvo bez granica u pograničnom području Srbije i Crne Gore

Predsjednik SUPRS mr Radivoje Maksimović  je u toku 2017. i 2108. godine učestvovao kao konsultant na projektu „Pčelarstvo bez granica“u pograničnom području Srbije i Crne Gore. Projekat ima za cilj da poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja i primjera dobre prakse i zajedničkih  partnerskih aktivnosti u skladu sa principima […]

EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane) – Neonikotinoidi rizik za pčele

Nakon vrlo obimnih i detaljnih analiza, EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane), je potvrdila da upotreba neonikotinoida predstavlja rizik za medonosne pčele. Pored medosnosnih pčela rizik je potvrđen i za  „divlje pčele“ poput bumbara i solitarnih pčela. Nadležni organi smatraju da postoji rizik od tri vrste neonikotinoida: klotianidin, imidakloprid i tiametoksam. Rezultati straživanja će povećati šanse […]

EVROPA SE BUDI, PODRŠKA PČELARIMA

Na agendi Evropskog parlamenta za sljedeću plenarnu sjednicu u Briselu 28. februara 2018. godine našao se prijedlog nove rezolucije Evropskog parlamenta, sa rješenjima koja do juče niko nije mogao ni da sanja. Prosto rečeno, Evropa se budi! Više pročitajte na „spos.info“ LINK  

NACRT REGULATIVE EU O NAVOĐENJU ZEMLJE PORJEKLA PREHRAMBENOG PROIZVODA NA ETIKETI

Više pročitajte na „spos.info“ LINK

Povećanje budžeta za sektor pčelarstva

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović, ministar Stevo Mirjanić i direktor Agencije za agrarna plaćanja Savo Minić razgovarali sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja Republike Srpske Više pročitajte na „Agroportal“ LINK