Pročitajte izvještaj sa kongresa 45. Apimondije

 

 

Dr Sc. Violeta Santrač D.V.M.

06.10.2017.

SAVEZU UDRUŽENJA PČELARA REPUBLIKE SRPSKE
IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU NA 45. APIMONDIJI ODRŽANOJ U ISTAMBULU 2017 GODINE,

Poštovani,

ovim putem Vas informišem da sam uspješno završila učešće u radu Apimondije 2017. U izuzetno dobro organizovanom programu sa velikim brojem učesnika (preko 30 000 registrovanih posjetilaca), trudila sam se da iskoristim mogućnosti u edukaciji kako sa stručno tehničkog tako i iz naučnog dijela programa Apimondije. (sve opširnije o programu nalazi se na http://apimondia2017.org/default.asp).
1. Iz naučnog dijela posjećivala sam prezentacije iz oblasti biologije, zdravlja pčela, tehnologije i apiterapije koliko je to programom i vremenom bilo omogućeno. Veliki broj prezentacija, istovremeno u pet sala bio je veliki izazov za izbor najaktuelnijih tema. Iz svega se posebno izdvaja Simpozijum OIE, Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja u kojem je u cijelodnevnom programu obrađeno mnogo tema iz oblasti bolesti i nametnika pčelinje zajednice sa najreferentnijim ekspertima, predavačima, za svaku od oblasti.
2. Učestvovala sam i u radu dva okrugla stola, interaktivne radionice sa temama o potrebama kontrole pesticida i antibiotika i njihovom uticaju na bavljenje pčelarstvom, i takođe o potrebi konzervacije i selekcije u pčelarstvu.
3. Interesantno je bilo i predstavljanje i prikaz novog filma američkih autora sa naslovom “Vanishing bees” http://www.vanishingbees.com/synopsis/” u kojem se govorilo traganju američkih pčelara za rješenjem problema sa kojim su se susretali 2006 godine i kasnije, nakon pojave CCD sindroma. U devedeset minutnom filmskom prikazu sagledani su mnogi aspekti CCD sindroma kao i odnos javnosti, medija i naučnih institucija u SAD i Evropi o do tada najvećem gubitku pčela u SAD.
4. Izložbeni dio APIEKSPO kao i takmičarski izložbeni dio u raznim kategorijama, bili su izuzetni i trebalo je mnogo vremena da se obiđu svi štandovi kao i da se u razgovoru sa izlagačima sazna i poneki detalj više. Upečatljivo je bilo prisustvo predstavnika farmaceutskih kuća sa novim preparatima za kontrolu varoe, registrovanim, kao i prisustvo velikih kompanija za kontrolu kvaliteta proizvoda kao što su RANDOX i Bruker.
5. U dva navrata, kako je programom i planirano, učestvovala sam u radu Generalne Skupštine Apimondije kao zvaničan predstavnik SUPRS sa pravom jednog glasa. SUPRS ću dostaviti kompletan marerijal koji je Apimondija stavila u rad kako bi se pobliže upoznali sa ostvarenjima ali i planovima Apimondije za naredni dvogodišnji ciklus. U izbornom dijelu glasanja za novog organizatora Apimondije 2021 godine, glasala sam po uputama SUPRS.
6. Tehnička tura, kao dodata vrijednost programu Kongresa, dobro osmišljena i vođena, imala je za cilj da se učesnici Apimondije, upoznaju sa načinom pčelarenja u pčelarskom selu Sila. Posebno je kvalitetna posjeta bila pogonu Balparmak kompanije

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2017. godinu

Obavještavamo sve pčelare da je 01.06.2017. u Službenom glasniku RS objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2017.godinu.

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

Sajam pčelarstva – Arilje

09.04.2017 Predsjednik Saveza udruženja pčelara RS Radivoje Maksimović prisustvovao je sajmu pčelarstva  Arilju.  Tom prilikom je održao predavanje na temu „Priprema društava za glavnu pašu“.
Sajmu pčelarstva je prisustvovao i predsjednik Saveza pčelarskih organizacija, gospodin Rodoljub Živadinović, koji je predstavio aktivnosti SPOSA, sa posebnim osvrtom na izgradnju centra za otkup meda u Rači.
Sajam je bio organizovan na visokom nivom zahvaljujući pčelarima Arilja a posebno  predsjedniku – gospodinu Miću Pećinaru.  Sajmu je prisustvovao veliki broj gostiju iz susjednih udruženja kao i iz Crne gore i Republike Srpske.

Vespa velutina

Identifikaciono informativna stranica o mogućnosti identifikovanja naizgled sličnih insekata, sa ciljem podizanja znanja o morfoligij i pažnje u kontroli prisustva i eventualnog širenja invazivnog azijskog stršljena, prevedena je i objavljena zvanično na stranici Evropske referentne laboratorije za bolesti pčela Anses ( EU RL) i tako stavljena na raspolaganje pčelarima i široj javnost Bosne i Hercegovine

https://sites.anses.fr/en/system/files/2013_Leaflet%20Vespa%20velutina%20for%20beekeepers_serbian.pdf

Zahvaljujem se svim saradnicima ( prof. dr Ljubiša Stanisavljević i prof.dr Aleksandar Cvetković za entomološku nomenklaturu, lektoru Sandrijeli Kasagić, te francuskim koordinatorima Marion Laurent i Quentin Rome) koji su pomogli da ova stranica, liflet, koja već postoji prevena na više svjetskih jezika , dobije i ovu, za sve pčelare Bosne i Hercegovine, korisnu verziju.

Stranicu možete preuzeti i OVDJE

Tehički prevod i komunikacija sa ANSES:

Dr Violeta Santrač

Projekat Super B

EUROPEAN BEE COURSE 2017

Dijeleći zajedničke biološke prostore divlji i domaći insekti polinatori se nalaze u stalnoj interakciji. Za potrebe poznavanja značaja i dominacije nekih od dokazanih patogena i nametnika koji indirektno mogu imati značaj za postojanje i širenje takvih patogena na medonosnu pčelu sa divljih polinatora i obrnuto, obuka oz ove oblasti bila je neophodna.

U periodu od 06.03. do 10.03.2017. održana je trening škola COST-TS-ECOST-TRAINING_SCHOOL-FA1307-060317-081966. čiji je domaćin bio Cyprus University of Technology Limasol na Kipru.

EUROPEAN BEE COURSE 2017 je finansiran iz aktivnosti Projekta COST FA1307 SUPER B a sasvim je opravdao očekivanja i cilj zbog kojeg sam se kao veterinar našla među različitim stručnjacima, istraživačima, post doktorskim studentima iz oblasti agronomije, biologije, zoologije, entomologije, taksonomije, polinacije, botanike, pejsažne arhitekture.

Kao jedan od 15 učesnika u obuci učesnika iz 14 zemalja imala sam priliku kroz teoretsku obuku, terenski i laboratorijski rad savladati osnove oblasti sistematike i ekologije evropskih polinatora, kao i načinima morfološkog prepoznavanja za osnovne rodove ovih insekata primjenjujući ključeve za identifikaciju. Dio obuke odnosio se i na tehnike uzorkovanja insekata korištenjem različitih klopki, hvataljki, kao i postupke priprema kolekcija na različite načine uhvaćenih insekata.

Vrlo dobro organizovano vrijeme i kapaciteti kao i referentni tim edukatora na čelu sa Dr. Denis Michezom učinili su da ovaj kurs, iako u kratkom vremenu, doprinese boljem razumjevanju vrsta i uloga pojedinih divljih polinatora i njihovog mjesta u oblasti ekologije a meni lično je pomogao da moj budući rad sa pčelama bude obogaćen i ovom novom vrstom znanja i pristupa u sistemu biodiverziteta, konzervacije i intenzivne pčelarske aktivnosti kao i mjesta zdravstvene zaštite pčela.

Više o projektu (http://www.superb-project.eu/).

© Sara R.