Uvećane fotografije Varroe destructor

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jonathan Salvage sa University of Brighton (UK) koristeći najsavremeniji elektronski mikroskop, objavio je spektakularne slike najmasovnije ubice pčela, Varroe destructor. Veliki crveni šiljci na kandžama probijaju tijelo pčele tako da se krpelj može držati, zatim se hrani ustima koja su na slici žute boje.

 

Komletan tekst možete pročitati na:

https://mailchi.mp/americanbeejournal/march-1-2018-the-mite-thats-killing-the-bees

 

Pčelarstvo bez granica u pograničnom području Srbije i Crne Gore

Predsjednik SUPRS mr Radivoje Maksimović  je u toku 2017. i 2108. godine učestvovao kao konsultant na projektu „Pčelarstvo bez granica“u pograničnom području Srbije i Crne Gore. Projekat ima za cilj da poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja i primjera dobre prakse i zajedničkih  partnerskih aktivnosti u skladu sa principima zaštite životne sredine i zdravstvene bezbjednosti hrane. U navedenom periodu organizovana su stručna predavanja i preporuke pčelarima Arilja, Pljevalja, Bijelog polja i Berana.
Uspostavljena je dobra saradnja pčelarskih udruženja i Saveza pčelara RS, koja će se nastaviti i u budućnosti.

EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane) – Neonikotinoidi rizik za pčele

Nakon vrlo obimnih i detaljnih analiza, EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane), je potvrdila da upotreba neonikotinoida predstavlja rizik za medonosne pčele. Pored medosnosnih pčela rizik je potvrđen i za  „divlje pčele“ poput bumbara i solitarnih pčela.

Nadležni organi smatraju da postoji rizik od tri vrste neonikotinoida: klotianidin, imidakloprid i tiametoksam. Rezultati straživanja će povećati šanse da EU uskoro zabrani upotrebu tih neonikotinoida, o čemu se trenutno vodi rasprava. Evropska unija je 2013. godine zabranila primjenu tri hemikalije na usjevima koji su pčelama atraktivni, suncokret, uljana repica i kukuruz, nakon što su procjene EFSA-e povećale zabrinutost oko učinka pesticida.

Od tada, naučnici su prikupili još više dokaza šta pčelama šteti i EU komisija je prošle godine predložila zabranu korišćenja pesticida uz prijedlog da se njihova upotreba još uvek dozvoli u staklenicima.

Neonikotinoidi su za insekte visoko toksični, izazivaju paralizu i smrt prodiranjem u centralni nervni sistem. Za razliku od pesticida koji ostaju na površini biljaka, neonikotinoidi prodiru u korjen biljke, stabljiku, cvijet, polen i nektar.

EFSA-ina procjena istakla je tri neonikotinoida koji su najgori za zdravlje pčela, klotianidin, imidakloprid i tiametoksam. Agencija je uzela u obzir 1500 studija, uključujući i sve relevantne članke objavljene u stručnoj literaturi, podatke akademija, hemijskih kompanija, nacionalnih tijela i udruženja pčelara.

Agencija je utvrdila da su pčele izložene štetnim nivoima ostataka pesticida u polenu i nektaru s tretiranih polja i zagađenih područja u blizini kao i u prašini koja pada. Takođe je zaključeno, na temelju ograničenijih dokaza, da neonikotinoidi ponekad mogu potrajati i nakupljati se na tlu pa tako mogu uticati na cijele generacije usjeva i pčela koje tragaju za hranom.

“Kada regulatori donose odluke o proizvodima za zaštitu usjeva, ono što bi trebalo da bude važno je nauka, podaci i poštovanje procesa koje se odvijaju i da služe javnim interesima. Bilo kakva dalja ograničenja temeljena na ovom izvještaju bila bi proizvoljna.”

Članice Unije trebalo je o ovome da glasaju 13. decembra, ali je glasanje odgođeno jer se čekalo da EFSA završi svoju evaluaciju.

“Zaštita pčela je važan problem jer se tiče okoline, bioraznolikosti i proizvodnje hrane“.

Izvor
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228

Gostovanje Sekretara SUPRS-a u emisiji Potez na TV K3

O stanju poljoprivede u Republici Srpskoj sa osvrtom na novi pravilnik o podsticajima u poljoprivredi razgovarali su:

Damir Barašin, sekretar Udruženja pčelara RS, Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara RS, Nikola Vukota, zamjenik predsjednika Udruženja voćara RS i Brane Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS.

Snimak emisije pogledajte na YouTube-u:

 

EVROPA SE BUDI, PODRŠKA PČELARIMA

Na agendi Evropskog parlamenta za sljedeću plenarnu sjednicu u Briselu 28. februara 2018.
godine našao se prijedlog nove rezolucije Evropskog parlamenta, sa rješenjima koja do juče niko nije mogao ni da sanja.
Prosto rečeno, Evropa se budi!

Više pročitajte na „spos.info“

LINK