Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2017. godinu

Obavještavamo sve pčelare da je 01.06.2017. u Službenom glasniku RS objavljen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2017.godinu.

Dokument možete preuzeti OVDJE

 

Sajam pčelarstva – Arilje

09.04.2017 Predsjednik Saveza udruženja pčelara RS Radivoje Maksimović prisustvovao je sajmu pčelarstva  Arilju.  Tom prilikom je održao predavanje na temu „Priprema društava za glavnu pašu“.
Sajmu pčelarstva je prisustvovao i predsjednik Saveza pčelarskih organizacija, gospodin Rodoljub Živadinović, koji je predstavio aktivnosti SPOSA, sa posebnim osvrtom na izgradnju centra za otkup meda u Rači.
Sajam je bio organizovan na visokom nivom zahvaljujući pčelarima Arilja a posebno  predsjedniku – gospodinu Miću Pećinaru.  Sajmu je prisustvovao veliki broj gostiju iz susjednih udruženja kao i iz Crne gore i Republike Srpske.

Vespa velutina

Identifikaciono informativna stranica o mogućnosti identifikovanja naizgled sličnih insekata, sa ciljem podizanja znanja o morfoligij i pažnje u kontroli prisustva i eventualnog širenja invazivnog azijskog stršljena, prevedena je i objavljena zvanično na stranici Evropske referentne laboratorije za bolesti pčela Anses ( EU RL) i tako stavljena na raspolaganje pčelarima i široj javnost Bosne i Hercegovine

https://sites.anses.fr/en/system/files/2013_Leaflet%20Vespa%20velutina%20for%20beekeepers_serbian.pdf

Zahvaljujem se svim saradnicima ( prof. dr Ljubiša Stanisavljević i prof.dr Aleksandar Cvetković za entomološku nomenklaturu, lektoru Sandrijeli Kasagić, te francuskim koordinatorima Marion Laurent i Quentin Rome) koji su pomogli da ova stranica, liflet, koja već postoji prevena na više svjetskih jezika , dobije i ovu, za sve pčelare Bosne i Hercegovine, korisnu verziju.

Stranicu možete preuzeti i OVDJE

Tehički prevod i komunikacija sa ANSES:

Dr Violeta Santrač

Projekat Super B

EUROPEAN BEE COURSE 2017

Dijeleći zajedničke biološke prostore divlji i domaći insekti polinatori se nalaze u stalnoj interakciji. Za potrebe poznavanja značaja i dominacije nekih od dokazanih patogena i nametnika koji indirektno mogu imati značaj za postojanje i širenje takvih patogena na medonosnu pčelu sa divljih polinatora i obrnuto, obuka oz ove oblasti bila je neophodna.

U periodu od 06.03. do 10.03.2017. održana je trening škola COST-TS-ECOST-TRAINING_SCHOOL-FA1307-060317-081966. čiji je domaćin bio Cyprus University of Technology Limasol na Kipru.

EUROPEAN BEE COURSE 2017 je finansiran iz aktivnosti Projekta COST FA1307 SUPER B a sasvim je opravdao očekivanja i cilj zbog kojeg sam se kao veterinar našla među različitim stručnjacima, istraživačima, post doktorskim studentima iz oblasti agronomije, biologije, zoologije, entomologije, taksonomije, polinacije, botanike, pejsažne arhitekture.

Kao jedan od 15 učesnika u obuci učesnika iz 14 zemalja imala sam priliku kroz teoretsku obuku, terenski i laboratorijski rad savladati osnove oblasti sistematike i ekologije evropskih polinatora, kao i načinima morfološkog prepoznavanja za osnovne rodove ovih insekata primjenjujući ključeve za identifikaciju. Dio obuke odnosio se i na tehnike uzorkovanja insekata korištenjem različitih klopki, hvataljki, kao i postupke priprema kolekcija na različite načine uhvaćenih insekata.

Vrlo dobro organizovano vrijeme i kapaciteti kao i referentni tim edukatora na čelu sa Dr. Denis Michezom učinili su da ovaj kurs, iako u kratkom vremenu, doprinese boljem razumjevanju vrsta i uloga pojedinih divljih polinatora i njihovog mjesta u oblasti ekologije a meni lično je pomogao da moj budući rad sa pčelama bude obogaćen i ovom novom vrstom znanja i pristupa u sistemu biodiverziteta, konzervacije i intenzivne pčelarske aktivnosti kao i mjesta zdravstvene zaštite pčela.

Više o projektu (http://www.superb-project.eu/).

© Sara R.

Grant sredstva za sektore metaloprerade, drvoprerade, agrobiznisa i turizma

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal – objavila je

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA UČEŠĆE U NATJEČAJU ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Na poziv koji je otvoren od 18.10. do 30.11. (do 16:00h po lokalnom vremenu) mogu se prijaviti pojedinačne firme i razvojna partnerstva čiji se prijedlozi projekata odnose na sektore metaloprerade, drvoprerade, agrobiznisa i turizma (turizam isključivo za područje programskog lokaliteta 3). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja će se dodijeliti ovim pozivom je 5.867.490,00 KM tj. 3.000.000,00 EUR. Sve aktivnosti koje će se financirati ovim sredstvima trebaju ostvariti efekat u partnerskim opštinama EU ProLocal Programa:

  • Lokalitet 1: Derventa, Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši, Prijedor, Prnjavor i Srbac;
  • Lokalitet 2: Brčko, Gračanica, Teslić, Tešanj, Zenica i Žepče;
  • Lokalitet 3: Grude,Jablanica, Konjic, Ljubuški, Posušje, Prozor-Rama, Široki Brijeg;

Bespovratna sredstva u okviru ovog poziva se dodjeljuju s ciljem:

  • Povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz pružanje podrške uvođenju inovacija i primjeni inovativnih pristupa i
  • Povećanja konkurentnosti četiri navedena sektora i jačanja poslovnih modela kroz podršku prevazilaženju nedostataka koji su prepreka daljem razvoju ovih sektora.

Detalji poziva će biti predstavljeni zainteresiranim aplikantima na info sesijama organizovanim prema sljedećem rasporedu:

  • 31/10/2016 – Široki Brijeg, hotel „Park“,
  • 01/11/2016 – Banja Luka, hotel „Bosna“,
  • 02/11/2016 – Zenica, hotel „Zenica“.

Sve info-sesije će početi u 11:00 sati.

Kompletan aplikacijski paket, uključujući i Vodič / Smjernice za aplikante dostupan je na web stranici EU ProLocal programa: www.eu-prolocal.ba.

Aplikacije moraju biti dostavljene preporučenom poštom, uslugom dostave ili osobno na sljedeću adresu:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

(EU ProLocal Programme)

Splitska 6, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Aplikacije primljene nakon isteka navedenog krajnjeg roka biće automatski isključene iz procesa evaluacije.

Izvor: http://www.mojuspjeh.ba